Se poate vorbi despre pano­uri fotovoltaice (PV), cunos­cute pentru capacitatea lor de captare şi transformare a ener­giei solare în electricitate şi des­pre panourile solare folosite pen­tru încălzirea apei. Fiecare tip necesită o investiţie iniţială care diferă în funcţie de capacitatea lor, de calitatea materialelor din care sunt realizate şi de firma producătoare. Fiabilitatea a fost demonstrată în timp, ele având o durată de viaţă suficient de mare, în condiţiile în care întreţinerea lor se apropie, din punct de ve­dere financiar, de zero. Oricât ar părea de fragile, producătorii oferă pentru celulele fotovoltai­ce garanţie de până la 30 de ani. Aceste sisteme se amortizează în maximum 4 ani, deoarece, după montarea lor, cheltuielile pentru energie în anumite luni ale anu­lui (vorbim aici strict de această parte a Europei, cu o climă tem­perat continentală) sunt aproape inexistente.

Energii neconvenţionale

Tehnologia de generare a energiei fotovoltaice utilizează, ca element de bază, celulele se­miconductoare numite uneori şi wafers. Principiul constă în ge­nerarea curentului electric între doi electrozi ataşaţi la un sis­tem solid sau lichid, sub direc­ta acţiune a luminii solare. Până de curând, aproape toate celu­lele fotovoltaice erau realiza­te din siliciu de diferite tipuri, cu un randament cuprins între 7 şi 18%. Pentru a produce curent electric, se cuplează între 36 şi 72 de asemenea celule. Practic, toate dispozitivele fotovoltaice încorporează semiconductori de-a lungul cărora luminozita­tea solară este transformată în energie electrică. Puterea diferă în funcţie de dimensiunile mo­dului în care sunt asamblate ce­lulele semiconductoare, dar şi de intensitatea luminii solare.Probabil acum vă puneţi între­barea: ce se întâmplă cu panoul PV arunci când nu mai este soa­re, caz întâlnit noaptea şi, ocazio­nal, pe timp noros ori… în timpul a câte unei eclipse. Bineînţeles că cei care au conceput aceste sisteme au avut grijă să pună la punct şi acest aspect. Aşadar, sis­temul poate avea în componenţa lui o baterie care să stoche­ze suficientă energie pentru a „supravieţui” chiar şi unei nopţi lungi de iarnă, în condiţii de me­diu favorabile, o parte din canti­tatea de energie este consumată, iar surplusul este stocat în bate­rii, fiind apoi consumat în timpul nopţii sau pe vreme nefavorabilă (reprezentată cel mai adesea de înnorările accentuate, care pot să ţină şi câteva zile consecu­tiv). Totuşi, dacă există pericolul unui consum peste aşteptări, un generator care funcţionează cu motorină sau cu gaz va asigura electricitatea necesară si, simul­tan, va reîncărca bateria, în zone cu vânturi puternice, poate fi fo­losit şi un convertor de energie eoliană la o scară mai mică, pen­tru că, în mod sigur, nu aveţi ne­voie de unul industrial.Totuşi, din cauza fluctuaţiilor anuale ale radiaţiilor solare, în cele mai multe părţi ale lumii, un sistem fotovoltaic are nevoie de un generator solar de dimen­siuni mai mari şi de o baterie de stocare mai mare. Un astfel de sistem este mai scump decât cel de bază, combinând, în aşa-nu-mitele sisteme-hibrid, diferite tipuri de generatoare electrice. O combinaţie între celulele fo-tovoltaice şi generatoarele ba­zate pe combustibil lichid (pe­trol, de exemplu), garantează aceeaşi fiabilitate ca serviciul public de curent electric.

Dacă este să vorbim de ren­tabilitate, folosirea celule­lor monocristaline, recunoscute pentru eficienţa lor crescută, este cea mai indicată, însă tre­buie să vă pregătiţi pentru un preţ de achiziţie pe măsura performanţelor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
Panouri fotovoltaice, 5.0 out of 5 based on 6 ratings
 • Lucian

  Cum ati calculat ca se vor amortiza in maximum 4 ani ?

  • in general panourile se instaleaza in functie de necesitatile medii ale consumatorului (un consumator mai mare necesita o instalatie mai mare), luand in calzul fireste ca si punctele de maxim consum sa fie acoperite. nu am cunostinte insa consider ca acel calcul este unul estimativ.

 • solarissro

  Buna ziua,

  Totul depinde de la caz la caz. Amortizarea sistemului fotovoltaic se poate doar estima, calcul precis se poate face in momentul in care faci un proiect tehnic.

  Suntem la dispozitia Dvs.
  http://www.solariss.ro